Vuoroisyys / eroisyys

Isien eron jälkeisiä oikeuksia ja velvoitteita määrittelee laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta, jossa märitellään että lapsella on oikeus ylläpitää suhdetta isäänsä silloinkin kun hän ei asu tämän kanssa( esim. sovitut tapaamiset tai yhteishuoltajuus, vuoroasuminen). Eron jälkeen joudutaan miettimän lapsen elatusta ja elatusvelvollisuutta, josta aiheutuu useimmiten erimielisyyksiä vanhempien välille eron jälkeen. Lapsen ja isän asuessa erillään suhde lapseen muokkautuu uudelleen ja isyyksiin muuttaa muotoaan. Lapsen hyvä suhde isän vaikuttaa tapaamistiheyteen. Lapset selviytyvät erosta paremmin mitä paremmin vanhemmat kykenevät suunnittelemaan eroa yhdessä ja mitä paremmin he kantavat vastuuta lapsen selviytymisestä ja hyvinvoinnista eron jälkeen. Eron jälkeen isyydestä muotoutuu uudenlainen rooli ja isyydestä on löydettävissä monia uusia isyyden muotoja. Ero lapsuudenperheessä madaltaa erokynnystä.

Mikä on sinulle on sopivin isyyden määritelmä eron jälkeen ?

Mitkä asiat vaikuttavat määritelmääsi ?

Aineisto J. Mykkänen , P. Eerola, Isän kokemus 2014, Gaude Amus

ISILLE.info sosiaalisessa mediassa

Osal­lis­tu kes­kus­te­luun!

Löydä kiinnostavia artikkeleita ja kolumneja, tarinoita isien elämästä ja vaiheista tai löydä uusia ystäviä ja keskuslunaiheita. Kaikki tärkeimmät aiheet löytyy tageilla #isille.info tai #isilleinfo