Päihteet

Erityisesti isä – päihteet isyyden haasteena

Tuleeko päihteiden käytöstä usein riitaa?

Päihteiden käyttö vaikuttaa käyttäjän itsensä lisäksi myös hänen ympärillään oleviin ihmisiin; ystäviin, perheeseen ja lapsiin.
Jos päihteiden käyttöön kuluu arjessa paljon huomiotasi ja aikaasi, saattavat läheisesi kiinnittää siihen aiempaa enemmän huomiota ja toivovat sinun muuttavan käyttäytymistäsi. Se voi ärsyttää ja aiheuttaa ristiriitoja.
Omia käyttötottumuksiaan kannattaa kuitenkin pohtia erityisesti silloin, kun sinulla on lapsia ja haluat olla isänä läsnä heidän elämässään.

Linkkejä

A-klinikkasäätiö päihdelinkki

Alkoholin käyttöni ja lapsi -testi lasinenlapsuus.fi/sites/default/files/pdf/alkoholinkayttoni_ja_lapseni_-testi.pdf
Itseapusivusto paihdelinkki.fi/fi/oma-apu

Miten huolehdin lapsistani -opas vanhemmille, joita oma päihteiden käyttö askarruttaa https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/80089/MUU_280_2011_verkko25082016.pdf?sequence=3&isAllowed=y

Mielenterveysseura – Kun perheessä on päihdeongelma -opas https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/oppaat/omaiset/Pages/kun_perheessa_on_mielenterveys_tai_paihdeongelma.aspx

35 näkökulmaa alkoholiin -videokirjasto: neuvoa-antavat.fi
Lasten seurassa – lapsi ei ymmärrä vanhempien alkoholin käyttöä alko.fi/vastuullisesti/alkoholihaitat-arjessa/lasten-seurassa

ISILLE.info sosiaalisessa mediassa

Osal­lis­tu kes­kus­te­luun!

Löydä kiinnostavia artikkeleita ja kolumneja, tarinoita isien elämästä ja vaiheista tai löydä uusia ystäviä ja keskuslunaiheita. Kaikki tärkeimmät aiheet löytyy tageilla #isille.info tai #isilleinfo