Lähisuhdeväkivalta

Nollalinja on valtakunnallinen, maksuton auttava puhelin kaikille, jotka ovat läheisessä ihmissuhteessaan kokeneet väkivaltaa tai sen uhkaa. Nollalinjalle voivat soittaa myös väkivaltaa kokeneiden läheiset sekä ammattilaiset ja viranomaiset, jotka tarvitsevat neuvoja asiakastyöhönsä. Ympärivuorokautinen päivystys puh. 080 005 005.

Lyömätön Linja | Miessakit Ry

Lyömätön Linja on lähisuhde- ja perheväkivaltaan erikoistunut toimintamuoto miehille. Pääkaupunkiseudun ja Kuopion toimipisteiden lisäksi tukea on tarjolla valtakunnallisesti puhelin- ja verkkovälitteisesti.

Asiakkaaksi voivat hakeutua kaikki henkistä tai fyysistä väkivaltaa seurustelukumppaniaan, puolisoaan, lastaan tai muuta läheistään kohtaan käyttäneet miehet, sekä myös miehet, jotka pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa tai haluavat arvioida omaa ja perheensä avun tarvetta.

Tavoitteena on, että asiakas ymmärtää paremmin omaa toimintatapaansa, siihen vaikuttavia taustatekijöitä sekä oppii hahmottamaan vaihtoehtoisia toimintamalleja väkivaltaiselle käyttäytymiselle.

Työmuotoina ovat yksilötapaamiset kasvokkain tai videovälitteisesti, joita täydennetään tarvittaessa paritapaamisilla ja ryhmällä

Yleisiä lähisuhde- ja perheväkivallan ilmenemismuotoja, joihin apua voi hakea

  • Hallitsematon raivostuminen
  • Pelko väkivaltaan turvautumisesta
  • Esineiden rikkominen tai muun uhkaavan toiminnan kohdistaminen ympäristöön
  • Läheisen sanallinen uhkaaminen tai loukkaaminen
  • Läheiseen kohdistuvat fyysiset väkivallan teot: kiinnipitäminen, töniminen, repiminen, läpsiminen, lyöminen, puristaminen, estäminen, jne.
  • Lasten kasvattamiseen liittyvät haasteet: huoli omasta raivostumisesta, lapsen kovakouraisesta kohtelusta tai aikuisten riitojen vaikutuksesta lapseen
  • Tarve hallita läheisen elämää toistuvalla kontrolloinnilla
  • Korostunut mustasukkaisuus
  • Fyysinen, sanallinen tai muu seksuaalisuuden alueella tapahtuva vahingoittaminen

Lyömätön Linja -verkkokurssi

Miessakit ry:n Lyömätön Linja -verkkokurssi tarjoaa tukea miehille lähisuhdeväkivallan ehkäisyyn. Verkkokurssi pohjautuu Lyömättömän Linjan yli kaksikymmentävuotiseen kokemukseen lähisuhdeväkivaltatyöstä miesten kanssa.

Kurssi löytyy Hyvä kysymys -palvelusta osoitteesta: www.hyvakysymys.fi/kurssi/lahisuhdevakivaltakurssi-miessakit-ry

Verkkokurssi on suunnattu miehille, jotka ovat käyttäneet tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa. Kurssin sisällöt soveltuvat myös niille ammattilaistahoille, jotka työssään lähisuhdeväkivallan teemoihin törmäävät.

Kurssi sisältää tietoa lähisuhdeväkivallasta, sen ehkäisemisen kannalta oleellisista tekijöistä ja väkivallattomuutta tukevista asioista. Tietopohjaisten sisältöjen lisäksi kurssi sisältää omatoimisesti tehtäviä harjoitteita itsenäisen työskentelyn tueksi.

Lyömätön Linja – Lyömätön Linja Espoossa (lyomatonlinja.fi)
Tuemme lähisuhde- ja perheväkivallatonta elämää. Palvelumme ovat pääosin väkivaltaa käyttäneille.

Ensi- ja turvakotien liitto

Nettiturvakoti

Linkkejä

Miessakkien Lyömätön Linja Facebookissa
Seuraa toimintamuotomme omia Facebook-sivuja ajankohtaisten uutisten ja tapahtumien saamiseksi.

Maria-Akatemia
Demeter – Avaimet naisen väkivaltaisuuden kohtaamiseen. Apua omaa väkivaltaansa pelkäävälle naiselle Naisten aggressio on ollut tabu kuten miesten käyttämä perheväkivaltakin ihan viime vuosiin asti. Myös äiti voi toimia perheessä väkivaltaisesti. Väkivaltaisissa perheissä ovat lapset usein unohdettuja uhreja.

Ensi -ja turvakotien liitto ry
Ensi- ja turvakotien liitto on valtakunnallinen lastensuojelujärjestö, joka toimii 26 jäsenyhdistyksensä keskusjärjestönä. Liiton tarkoituksena on turvata lapsen oikeus suotuisiin kasvuolosuhteisiin ja turvalliseen kehitykseen, tukea vanhemmuutta ja perhettä sekä ehkäistä perheväkivaltaa.

Rikosuhripäivystys
Rikosuhripäivystys tarjoaa rikoksen tai rikosyrityksen kohteeksi joutuneelle ja hänen läheisilleen henkistä tukea ja käytännön neuvoja. Toimintaa toteuttavat koulutetut, vapaaehtoiset tukihenkilöt ja puhelinpäivystäjät, ja sitä ohjaavat ihmissuhdealan koulutuksen saaneet aluesihteerit.

Non Fighting Generation ry
Non Fighting Generation ry:n tarkoituksena on ehkäistä nuorison tekemää ja kokemaa väkivaltaa sekä ennaltaehkäistä nuorten päihteiden ja huumeiden käyttöä.

Perheväkivaltaklinikka
Setlementtiyhdistys Naapurin Perheväkivaltaklinikka antaa apua miehille ja naisille, jotka ovat perheessä tapahtuvan väkivallan tekijänä ja / tai kohteena. Tarjotut palvelut ovat käyttäjilleen ilmaisia ja luottamuksellisia. Tampereella Setlementtiyhdistys Naapuri käynnisti toiminnan vuonna 1996.

Kriisikeskus Mobile, Jyväskylä

Jussi-työ
Jussi-toiminta on tukea miehiltä miehille perheväkivaltakierteen katkaisemiseksi. Palvelu on asiakkaalle maksutonta.

Rikossovittelu
Sovittelu on konfliktien ratkaisemista, jossa osapuolten intressien mukaista ratkaisua haetaan sovittelijan avulla osapuolten säilyttäessä päätösvallan ratkaisussa. Rikossovittelu on rikosasioihin liittyvää sovittelua. Palvelu on maksutonta. Toiminta on yleensä organisoitu paikallistasolla sosiaalitoimen alaisuuteen.

Miehen Linja, Espoo
Maahanmuuttajamiehille kohdennettu palvelu.

Omatila-palvelu, Espoo

Lyömätön Linja Espoossa
Lyömätön Linja Espoossa toteuttaa väkivallan katkaisu- ja ehkäisytyötä väkivaltaa parisuhteessaan tai perheessään käyttäneiden miesten parissa. Väkivallan katkaisu -ohjelma on miehille suunnattu palvelu, joka koostuu yksilö- ja ryhmätyöskentelystä sekä erikseen sovituista tehtävistä.

Poliisi

ISILLE.info sosiaalisessa mediassa

Osal­lis­tu kes­kus­te­luun!

Löydä kiinnostavia artikkeleita ja kolumneja, tarinoita isien elämästä ja vaiheista tai löydä uusia ystäviä ja keskuslunaiheita. Kaikki tärkeimmät aiheet löytyy tageilla #isille.info tai #isilleinfo