Adoptioisyys

Adoptioisyyden pohjana on sosiaalinen – ja psykologinen isyys sekä pitkä valmistautumis- ja odotusprosessi. Adoptioisyys voi olla täysin yhtä vahva tai jopa vahvempikin kuin biologinen isyys. Adoptioisyyden vaiheessa viranomisilla on merkittävä rooli ja jopa kriteeristö. Kriteeristön ja viranomistarkastelun vuoksi adoptiovanhemmuuteen lähtevän tulee olla tietoinen vanhemmuuden haasteista ja omien voimavarojen riittävyydestä. Adoptiolasten vanhemmille on tarjolla vertaistukea (muut samassa elämäntilanteessa elävät) järjestöjen järjestämänä esim. isäiltoja.

Meidät on testattu jo niin monesti sopiviksi vanhemmiksi, eikä biologisten lasten vanhempiakaan kukaan käy katsomassa,”

Ainakin se, että kun lapsi tulee, niin kaikki tapahtuu nopeasti ja oikeasti. Ei siinä aina oppikirjat ja lehtijutut auta. Pitää vaan äitin kanssa yhdessä mennä lapsen kanssa eteenpäin. Mutta niin kai se on aina lapsiperheessä
muutenkin. Suurimpia haasteita on oppia olemaan nopeasti kärsivällinen ja rauhallinen. Itse olen oppinut, että jos hermostuu, niin kaikki muuttuu vaan vaikeammaksi”.

Lainaukset Adoptioisyyden tukeminen yhdistystoiminnan kautta , Hämäläinen, Immonen, Miettinen , Laurea 2013

ISILLE.info sosiaalisessa mediassa

Osal­lis­tu kes­kus­te­luun!

Löydä kiinnostavia artikkeleita ja kolumneja, tarinoita isien elämästä ja vaiheista tai löydä uusia ystäviä ja keskuslunaiheita. Kaikki tärkeimmät aiheet löytyy tageilla #isille.info tai #isilleinfo