Isyys numeroina (stat.fi)

Lähes 1,3 miljoonaa isää

 • Suomessa on lähes 1,3 miljoonaa isää (15−85-vuotiaat biologiset isät ja adoptioisät).
 • 15−85-vuotiaista miehistä yli puolella, noin 57 prosentilla, on lapsia.
 • 65–85-vuotiaista miehistä 83 prosenttia on isiä.
 • Miesten ikä ensimmäisen lapsen syntyessä on keskimäärin 31,6 vuotta.
 • Viime vuonna biologiseksi isäksi tuli ensimmäistä kertaa lähes 18 800 miestä.
 • Adoption kautta ensimmäistä kertaa isäksi tuli 80 miestä.
 • Yhdellä isällä on keskimäärin 2,26 lasta.
 • Eniten on kahden lapsen isiä, joita on 564 600.
 • Yhden lapsen isiä on noin 315 400 ja kolmen lapsen isiä noin 273 200.
 • Isiä, joilla 4 lasta tai enemmän, on 10,3 prosenttia isistä.

Lähde: Tilastokeskus, väestötilasto 2020.

Isät ja lapsiperheet

 • Suomessa on 556 052 lapsiperhettä.
 • Lapsiperheisiin kuuluu 37 prosenttia väestöstä.
 • Keskimääräinen lapsiluku lapsiperheissä on 1,84.
 • Lapsiperheistä yksilapsisia on 43 prosenttia, kaksilapsisia 39 prosenttia ja kolmilapsisia 13 prosenttia. Viidessä prosentissa lapsiperheistä on vähintään neljä alle 18-vuotiasta lasta.
 • Yleisin lapsiperhemuoto on eri sukupuolta oleva aviopari ja lapset. Tällaisia perheitä on 56 prosenttia lapsiperheistä.
 • Avoparin ja lasten muodostamia perheitä on lapsiperheistä noin viidesosa.
 • Isien ja lasten muodostamia perheitä on hyvin vähän, 3,5 prosenttia kaikista lapsiperheistä.
 • Yksinhuoltajaisiä oli viime vuonna 19 608.
 • Saman sukupuolen avioparien ja rekisteröityjen parien lapsiperheitä on 886, alle 0,2 prosenttia lapsiperheistä.
 • Kaikista lapsiperheistä 9 prosenttia on uusperheitä.

Lähde: Tilastokeskus, perheet 2020.

Isien työllisyys ja perhevapaiden käyttö

 • Lapsiperheiden isien työllisyysaste vuonna 2020 oli 91,9 prosenttia, kun lapsettomilla miehillä se oli 74,7 prosenttia (20–59-vuotiaat miehet).
 • Isien yleisimmät ammattiryhmät vuonna 2018 olivat kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajat, talonrakentajat ja myyjät.
 • Vanhempainpäivärahaa sai 58 170 isää vuoden 2020 aikana.
 • Keskimääräinen maksettu päiväkorvaus oli noin 85 euroa.
 • Vanhempainpäivärahapäivistä isien osuus oli 10,8 prosenttia. Vastaava osuus vuonna 2010 oli noin 7 prosenttia ja vuonna 2000 se oli noin 4 prosenttia.
 • Isien päivärahoista kolmannes (33 %) maksettiin 30–34-vuotiaille ja lähes yhtä suuri osuus 35–39-vuotiaille (32 %).
 • 40 vuotta täyttäneillä isillä keskimääräinen päiväkorvaus oli suurin, noin 91 euroa. Heille maksettiin 20 prosenttia isien päivärahoista.
 • Neljännes isistä käyttää kaikki isyysvapaapäivänsä. Toisaalta noin neljännes isistä jättää oikeutensa isyysvapaaseen käyttämättä kokonaan.
 • Vähintään yhden päivän isyysvapaata joko yhtä aikaa äidin kanssa tai vanhempainvapaan jälkeen käyttää noin 76 prosenttia isistä.
 • Vuonna 2018 syntyneiden lasten isistä noin 70 prosenttia käytti isyysrahaa yhtä aikaa äidin kanssa ja noin 47 prosenttia eri aikaan äidin kanssa.
 • Perhevapaauudistuksen, jonka on tarkoitus tulla voimaan vuonna 2022, otaksutaan lisäävän isien vanhempainpäivärahan käyttöä.

Lähteet:
Tilastokeskus, työvoimatutkimus 2020, perheet ja työ.
Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto 2018.
Kela, lapsiperhe-etuustilasto 2020Siirryt toiseen palveluun..
Kela, Miten isät käyttävät isyysvapaata?Siirryt toiseen palveluun. (Miettinen & Saarikallio-Torp, Tutkimusblogi 18.9.2020).
Kela, Perhevapaauudistuksen arvioidaan lisäävän isien vanhempainpäivärahan käyttöä ja nostavan sairausvakuutusmaksujaSiirryt toiseen palveluun. (Isolankila, Tutkimusblogi 16.2.2021).

Katso lisää isistä tilastoissa.

ISILLE.info sosiaalisessa mediassa

Osal­lis­tu kes­kus­te­luun!

Löydä kiinnostavia artikkeleita ja kolumneja, tarinoita isien elämästä ja vaiheista tai löydä uusia ystäviä ja keskuslunaiheita. Kaikki tärkeimmät aiheet löytyy tageilla #isille.info tai #isilleinfo