Isyyden ja työelämän yhteensovittaminen

Työn ja perheen yhteensovittaminen

Aalto-Yliopiston tutkimus Hänninen H.2016   Isien kokemuksia työn ja perheen yhteensovittamisesta        https://aaltodoc2.org.aalto                                 

Tutkimuksessa käy ilmi, että isien työn ja perheen yhteensovittamista helpottaa erityisesti työntekijän ja työnantajan molemminpuolinen joustavuus, etätyömahdollisuudet sekä lähiesimiehen tuki.

Työn ja perheen yhteensovittamisen haasteen paikkoja olivat työn ja vapaa-ajan sekoittuminen, yhteisen ajan vähyys perheen kanssa ja oman henkilökohtaisen ajan vähyys, esim. urheilusta tai ystävien tapaamisesta nipistäminen. Tutkimuksen perusteella molemminpuolinen joustavuus on se asia, jonka avulla isät parhaiten pystyvät hallitsemaan yhteensovittamisen arkipäivää sekä hoitamaan perheen ja lasten asioita. 

Miessakit ry. Isätietoa  

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/63888/Isatietoa_opas_Kekkonen_Lilja_Nieminen.pdf?sequence=2

ISILLE.info sosiaalisessa mediassa

Osal­lis­tu kes­kus­te­luun!

Löydä kiinnostavia artikkeleita ja kolumneja, tarinoita isien elämästä ja vaiheista tai löydä uusia ystäviä ja keskuslunaiheita. Kaikki tärkeimmät aiheet löytyy tageilla #isille.info tai #isilleinfo