Isyyden pelikentällä

– isyyden moninainen kirjo!

Miten isänä sijoitut isyyden pelikentälle?

Isäksi tuleminen muuttaa miehen elämää monella tavalla. Isän ja lapsen suhteen muodostumiseen vaikuttaa paljon minkälaisessa elämäntilanteessa tieto raskaudesta ja tulevasta isyydestä ajoittuu miehen elämässä ja mikä tulee olemaan isän rooli lapsen elämässä. Lapsen myötä miehen arkeen tulee uusia asioita ja rutiineja, elämänarvot muuttuvat ja moni pohtii uudessa elämäntilanteessa lisääntynyttä vastuuta sekä ajankäyttöä.  Osa isistä on kipuillut pitkään lapsettomuuden kanssa ja jotkut tulevat isäksi vastoin omaa tahtoaan tai elävät erossa lapsesta. On luonnollista, että isyys ja isyyden toteuttaminen näyttäytyy ja toteutuu hyvin erilaisena. Isyyden kokemukset voidaan haastattelujen mukaan luokitella normi-, selviytymis-, tahto- ja kriisitarinoiksi.

Jokainen isä rakentaa isäidentiteettiään, eli tapaa olla isä, omanlaisekseen, ja siihen vaikuttavat kokemukset omasta lapsuudesta, omasta isäsuhteesta tai sen puuttumisesta, isän oma elämäntilanne, oma suhtautuminen, sekä minkälaiset mahdollisuudet miehellä on olla läsnä lapsena elämässä. Lapsen äidillä on suuri merkitys isyyden vahvistumiseen, sillä minkälaisen roolin ja tilan hän antaa isyyden toteuttamiselle. Isyys on prosessi, jossa isänä olemisen tavat muuttuvat lasten kasvun ja kehityksen myötä sekä kokemusten kautta. Isän rohkaistuessa ottamaan puheeksi omat tuntemukset ja kokemukset isyydestä esim.  muiden isien kanssa ja neuvolassa, on todettu lisäävän isätyytyväisyyttä sekä isän hyvinvointia.

Isäksi tulemista on määritelty myös aikuisen miehen yhdeksi kehitystehtäväksi, joka rikastaa mm. miehen tunne-elämää. Isyyttä kuvaavia määritelmiä ovat mm. biologinen -, juridinen-, psykologinen- ja sosiaalinen isyys. Vanhemmuuden roolikarttaa mukaillen voidaan isyyden tehtäviä ja sisältöjä  tarkistella ja jäsentää  lasten iän, kasvun ja tarpeiden mukaan. Vanhemmuudenroolikarttaa voidaan lähestyä myös humoristisesti harrastustoiminnan kautta isän näkökulmasta. Vanhempana ja isänä toimitaan huoltajana, valmentajina, erotuomarina, joukkueenjohtajana, kannustajana, kuuntelijana, roudarina sekä sponsorina. Varsinais-Suomen Lastensuojelukuntayhtymä – Vanhemmuuden roolikartta® (vslk.fi)

Minkälainen isyyden rooli on sinulle ajankohtainen?  Oletko tyytyväinen omaan rooliisi?

 • Isyys syntyy ja kehittyy vuorovaikutuksessa lapsen kanssa.
 • Isyys on isän ja lapsen välinen suhde.
 • Isäksi ei synnytä vaan siihen kasvetaan lapsen kehityksen ja kasvun myötä.
 • Jokainen isä muokkaa oman tapansa olla isä.
 • Oma isäsuhde vaikuttaa isyyteesi.
 • Isyys on elinikäinen matka, ei päämäärä.
 • Isyys on oppimista itsestä ja jälkikasvusta.
 • Jokainen isyys on erilainen.
 • Isyys ei pääty eroon.
 • Isyyden ei taritse olla pehmoilua.
 • Osallistuva isyys tukee lapsen hyvinvointia ja kehitystä.
 • Isyys näyttäytyy huolenpitona, turvana, leikkihetkinä, läsnäoloa, rajojen asettajana, vastuuna, rohkaisijana, elämänopettajana ja ihmissuhdeosaajana.

ISILLE.info sosiaalisessa mediassa

Osal­lis­tu kes­kus­te­luun!

Löydä kiinnostavia artikkeleita ja kolumneja, tarinoita isien elämästä ja vaiheista tai löydä uusia ystäviä ja keskuslunaiheita. Kaikki tärkeimmät aiheet löytyy tageilla #isille.info tai #isilleinfo