Koti-isyys

Mikä sinulle on parasta koti-isyydessä?

Koti-isyys

  • Syntyy, kun isä jää kotiin hoitamaan lasta tai lapsia.
  • On hieno kokemus ja moni isä haluaa kokea sen useamminkin kuin vain vauvan syntymän jälkeen, tai perheen lapsimäärän kasvaessa.
  • Isän ja lapsen välinen suhde vahvistuu kotonaolon aikana.
  • Isä oppii paljon lapsestaan ja lapsi turvautuu aiempaa enemmän isään.
  • On aikaa, jolloin koetaan ja tapahtuu uuden oppimista kuten kotitöissä, sekä lapsen hoitoon, kasvuun ja kehitykseen liittyvissä asioissa.
  • Koetaan vahvistavan miehen isäidentiteettiä.
  • Mahdollistaa tunnesuhteen syvenemisen lapseen ja vahvistaa kiintymyssuhdetta isällä lapseen sekä lapsen kohdalla suhteessa isään mm. arkisen yhdessäolon sekä yhteisten tekemisten ja kokemusten kautta.

Kiintymyssuhde ja läsnäolo pienen lapsen arjessa näkyy myöhemmin myönteisellä tavalla lapsen elämässä. Useimmiten koti-isyys on oma ja puolison kanssa tehty valinta mutta koti-isyys voi olla isän tai lapsen elämäntilanteesta aiheutuva tilanne. Perhevapaiden aikana on jaksoja , jolloin molemmat vanhemmat ovat lapsen kanssa kotona. Koti-isyydessä rutiinit ja toistuvuus rytmittävät päivää ja auttavat jaksamaan.  Kotona lasta hoitava vanhempi ottaa yleisesti vastuuta kotitöistä enemmän kuin työssäkäyvä vanhempi. Koti-isän arkeen kuuluvat kotitöiden ohella lastenhoito, leikki, ulkoilu, kasvatus ja perheen arjen asioiden hoitaminen. Koti-isän kannattaa keskustella päivän askareista ja tapahtumista työssäkäyvän vanhemman kanssa. Moni koti-isä tutustuu leikkipuistoissa tai perhekahviloissa myös muihin kotona oleviin vanhempiin. Huom ! Isille sekä isille ja lapsille järjestetään mukavia jutteluhetkiä ja tapaamisia muiden isien kanssa eri toimijoiden järjestämänä. kts. sivuston someseinä.

Koti- isyyden ilon hetkiä ovat lasten kasvun ja kehityksen seuraamisen, läsnäolo lapsen arjessa, lasten vilpittömyys sekä arjen yhdessäolo.  Koti- Isien kokemuksien mukaan heidän jaksamistaan tukevat vuorovaikutuksellinen parisuhde, läheinen suhde lapsiin, sukulaisilta ja ystäviltä saatu tuki, tasaisesti jakautuvat kotityöt sekä hetkittäinen oma-aika. Koti-isyydessä on luonnollista, että erilaiset negatiiviset tunteet huoli, syyllisyys, riittämättömyys, väsymys, kiukku, yksinäisyys kuuluvat elämänvaiheeseen ja niistä on hyvä puhua lasten äidille, jollekin muulle aikuiselle tai ammattilaiselle. Useimmiten tunteet syntyvät lapsen ja aikuisen välisessä suhteessa. Koti-isyydessä ilojen lisäksi omat voimavarat ja oma jaksaminen joskus hupenevat. Kukin isä pitää huolta omasta jaksamisestaan eri tavalla ja reagoi stressiin eri tavalla. Oma jaksaminen ja hyvinvointi korreloituvat suoraa lapsen ja koko perheen hyvinvointiin.

Lähde: Koti-isän arki ja jaksaminen J.Vikkiilä JY 2016  sekä  isähaastattelut 2022

Linkkejä:

Linkki tutkimukseen

Blogistania: Isyyspakkaus /

YLE Helsinki: Helsinkiläinen Petri Hyypiä: Koti-isyys laittoi asiat oikeisiin mittasuhteiseen

Isä lasten kanssa nurmikolla

ISILLE.info sosiaalisessa mediassa

Osal­lis­tu kes­kus­te­luun!

Löydä kiinnostavia artikkeleita ja kolumneja, tarinoita isien elämästä ja vaiheista tai löydä uusia ystäviä ja keskuslunaiheita. Kaikki tärkeimmät aiheet löytyy tageilla #isille.info tai #isilleinfo