Isäksi 1. kertaa

Miehen kokemus kehittymässä olevasta lapsesta välittyy pääsääntöisesti lapsen äidiltä

Mikä sinua mietityttää isäksi tulossa?

Äidin kertomat tuntemukset ja niistä keskustelu herättävät miehelle mielikuvia lapsesta. Isyyteen kasvussa yhteiset keskustelut ovatkin merkittävässä asemassa. Myös konkreettisilla asioilla, kuten vauvan liikkeiden tunnustelulla, ultraäänitutkimuksilla tai sydänäänien kuulemisella, on suuri merkitys isyyden sekä isän ja lapsen keskinäisen varhaisen vuorovaikutuksen vahvistumiselle. Viimeistään lapsen syntymän jälkeen vahvistuvat myös miehen vanhemmuuden kokemukset, mikä mahdollistaa vanhemmille paremmin yhteisten kokemusten jakamisen.

Uuteen elämänvaiheeseen valmistautumisessa on hyvä keskustella puolison tai kumppanin kanssa, mitä toinen vanhemmista ajattelee vanhemmuudesta ja mitä odotuksia hänellä on tulevan isän ja vauva-arjen suhteen. Isyyteen valmistautumisesta kannattaa ottaa puheeksi myös omien vanhempien, sukulaisten, ystävien tai muiden samassa elämäntilanteessa olevien kanssa.

Lapsen syntymän jälkeen saattaa tulla yllätyksenä, että puolisoiden välinen yhteinen aika vähenee, kotitöiden työmäärä lisääntyy ja elämänrytmi muuttuu vauvan mukaan. Miehen kasvamisessa isyyteen vaikuttavat miehen oma kokemus, lapsen äidin isän lähimpien ihmisten suhtautuminen isyyteen. Miehelle on luontevaa valmistautua lapsen tuloon toiminnan kautta, kuten hankkimalla vauvan tarvitsemia varusteita, remontoimalla kotia ns. pesänrakennusvietin omaisesti. 

Isän mukanaolo synnytyksessä vahvistaa puolisoiden välistä suhdetta sekä isän ja lapsen välistä kiintymyssuhdetta. Isän osallistuminen synnytykseen voi helpottaa äidin synnytystä. Käytäntönä on, että isä saa olla mukana synnytyksessä sen alusta loppuun asti. Isä voi osallistua vauvan hoitoon alusta alkaen. Jos isä ei pääse tai halua synnytykseen mukaan hänen ei tarvitse päteä huonoa omaatuntoa.

Lisätietoa synnytyksestä saa neuvolasta, synnytyssairaalasta sekä osallistumalla perhevalmennuksiin.

Isän tehtäviä synnytyksessä: Mikä on sinun tehtäväsi ?

  • kannustaja, henkinen tuki, hieroja, tuki ja turva, avustaja
  • Mikä oli sinun roolisi?
  • Joku muu ?
  • Arki sujuu, kun varaa ensisijaisesti aikaa lapselle, parisuhteelle ja oman jaksamisen varmistamiseen itsestä riittävästi huolehtimalla.
  • Molempien vanhempien on saatava kokea vanhemmuus omalla tavallaan.
  • Parisuhteen hyvinvointi on vauvan ja koko perheen kannalta tärkeää.

Isyyteen sitoutumiseen kuuluu kokonaisvastuun ottaminen lapsen hyvinvoinnista: vuorovaikutus, hoiva, emotionaalinen kiintymys sekä läsnäolo lapsen arjessa. Miehen sitoutuminen isyyteensä edistää koko perheen hyvinvointia mm. tukemalla lasten kasvua ja parisuhdetta. Lähde: Eerola, Mykkänen, Isän kokemus 2014

ISILLE.info sosiaalisessa mediassa

Osal­lis­tu kes­kus­te­luun!

Löydä kiinnostavia artikkeleita ja kolumneja, tarinoita isien elämästä ja vaiheista tai löydä uusia ystäviä ja keskuslunaiheita. Kaikki tärkeimmät aiheet löytyy tageilla #isille.info tai #isilleinfo